Privacy document

Privacy document 

Voor een goede behandeling en een wettelijke verplichting, opgelegd door de WGBO, is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut/ coach, een dossier aanleg. Uw dossier bevat aantekeningen over uw leefsituatie, gezondheidstoestand en gegevens over de therapie. Tevens kunnen er in uw dossier gegevens opgenomen worden die voor de therapie/ coaching noodzakelijk zijn en die ik, na expliciete toestemming van u, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld de huisarts. 

Ik doe mijn uiterste best uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: 

  • Uw persoonlijke- & medische gegevens zorgvuldig verwerk in mijn digitale dossier;
  • Ervoor zal zorgen dat onbevoegden geen toestemming hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend Gestalttherapeut/ Coach heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Gegevens uit uw dossier kunnen tevens voor de volgende doeleinden gebruikt worden: 

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming; 
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing, intervisie en supervisie; 
  • Uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres zullen worden gebruikt voor de financiële administratie welke ik heb ondergebracht bij Acumulus (www.acumulus.nl), zodat ik een factuur kan opstellen;
  • Op de nota die u, bij voorkeur via e mail, ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar; 
  • Mocht er een datalek zijn dan heb ik daarvoor een meldplicht bij de Autoriteit Persoonsgegevens en zal ik daarnaar handelen en indien nodig u, als cliënt, daarvan op de hoogte brengen. 
  • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. 

U, als cliënt, hebt het recht op inzage, wijzigen, wissen en het ontvangen van alle geregistreerde gegevens. De gegevens in het cliëntdossier blijven, zoals in de Wet op de Behandeling Overeenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard. 

Laatst gewijzigd: April 2018